Select Page

NPZ 6

Dne, 17. 4. 2020, smo prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v kateri nas obveščajo, da je Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu v šolskem letu 2019/2020 ODPOVEDANO.

Dostopnost